Delovni čas:
pon - čet: 9.00 - 17.00
pet: 9.00 - 15.00
SAD EXPORT d.o.o.
Dovže 65,
2382 Mislinja
Slovenija
Tel: 02 88 57 470
GSM1: 040 654 042
GSM2: 040 396 127
Fax: 02 88 55 807
lokacija info@eurogold.si

Borza plemenitih kovinPRETVORNIK MAS
grami:
unče:
u
=
g

POVEZAVE:
Inflatorni kalkulator
KITCO
24HGOLD
LJUBLJANSKA BORZA
URAD RS ZA MEROSLOVJE

Plemenite kovine:

- Zlato
- Srebro
- Platina
- Paladij
1

VARNOST

Zlato se običajno obravnava kot dragocena in cenjena kovina. Skozi stoletja se je izkazalo kot stabilna oblika naložbe, ki imetniku ohranja vrednost njegovega premoženja.

2

NEODVISNOST

Stabilno vrednost zagotavlja zlatu njegova neodvisnost od držav, valut, produktivnosti in kreditne sposobnosti. Na njegovo ceno lahko vplivajo gospodarski in politični dejavniki, vendar njegova vrednost in sprejemljivost še vedno ostajata od njih dokaj neodvisni.

3

STABILNOST

Kljub tveganju nihanja cene zlata na odprtem trgu, predstavlja zlato v daljšem obdobju odlično naložbo, saj ohranja stabilno vrednost.

4

ZLATE REZERVE

Večina držav in centralnih bank poseduje zlato kot obliko rezervnih sredstev, strokovnjaki pa zasebnim vlagateljem svetujejo, naj 3 – 15 % svojega premoženja vložijo v žlahtne kovine, kakršno je tudi zlato.

5

LIKVIDNOST

Kdor ima zlato, ima vedno denar. Z zlatom se trguje 24 ur na dan po vsem svetu. Zlato, ki ima obliko mednarodne valute, je mogoče v vsakem trenutku prodati. Zlati kovanci imajo še dodatno prednost, saj so zakonito plačilno sredstvo in imajo zato večjo sprejemljivost. Prednost zlata je tudi v tem, da je neobdavčeno.

Na mednarodnem tržišču je teža zlata izražena v (troy) unčah, ena unča pomeni maso 31,1035 grama. Pravne in fizične osebe, ki trgujejo z zlatom, za trgovanje po navadi uporabljajo 400-unčne oz. nekaj več kot 12-kilogramske zlate palice.

zlat