Delovni čas:
pon - čet: 9.00 - 17.00
pet: 9.00 - 15.00
SAD EXPORT d.o.o.
Dovže 65,
2382 Mislinja
Slovenija
Tel: 02 88 57 470
GSM1: 040 654 042
GSM2: 040 396 127
Fax: 02 88 55 807
lokacija info@eurogold.si

Borza plemenitih kovinPRETVORNIK MAS
grami:
unče:
u
=
g

POVEZAVE:
Inflatorni kalkulator
KITCO
24HGOLD
LJUBLJANSKA BORZA
URAD RS ZA MEROSLOVJE

SAD EXPORT, d.o.o. je odvisni borznoposredniški zastopnik borzno posredniške družbe Alta Invest, Investicijske storitve d.d., Železna c. 18, 1000 Ljubljana- BORZNO POSREDOVANJE NA DOMAČEM IN TUJIH TRGIH
- POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI  VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DRUGIH FINANČNIH INSTRUMENTOV
- NEPOSREDNO ELEKTRONSKO TRGOVANJE
- INDIVIDUALNO UPRAVLJANJE PREMOŽENJA
- FINANČNO SVETOVANJE
- STORITVE POSREDOVANJA PRI KDD, d.d.
- ODPIRANJE TRGOVALNEGA RAČUNA VREDNOSTNIH PAPIRJEV
- PRENOSI VREDNOSTNIH PAPIRJEV
- VPIS IN IZBRIS ZASTAVNIH PRAVIC